• Pilnowanie prawidłowego przebiegu produkcji
  • Usuwanie usterek i eliminowanie ich przyczyn
  • Optymalizacja pracy linii produkcyjnej
  • Szkolenia pracowników Utrzymania ruchu w zakresie obsługi i konserwacji maszyn

Wszystkie powyższe czynności w językach: polskim, angielskim, niemieckim.